Das 1. Schnellschach-Open der BSG BA Tempelhof am 2. Februar 2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gebigke, Martin     2070 1771 6.0 5.74 7 30 / 15 2080   2075 5
2. Neumann, Martin     2101 1832 5.0 5.69 7 30 / 15 1990   2087 -14
3. Kettenburg, Stefa     1983 1910 4.5 4.10 7 30 / 15 2012   1991 8
4. Ritz, Olaf     2044 1830 4.5 5.23 7 30 / 15 1932   2029 -15
5. Baranowsky, Peter     1740 1850 4.5 2.67 7 24 / 15 1952   1787 47
6. Kasper, Roland     1902 1842 4.5 4.02 7 28 / 15 1944   1912 10
7. Körlin, Hans-Jürg     1721 1801 4.0 2.73 7 24 / 15 1851   1753 32
8. Jacob, Konrad     1722 1717 4.0 3.55 7 24 / 15 1767   1733 11
9. Marioth, Georg     1870 1799 4.0 4.12 7 27 / 15 1849   1868 -2
10. Lehmann, Michael     1702 1856 3.5 2.27 7 23 / 15 1856   1734 32
11. Strate, Gerda     1702 1782 3.5 2.88 7 23 / 15 1782   1718 16
12. Sarré, Sascha     1908 1752 3.5 4.81 7 28 / 15 1752   1879 -29
13. Klevenow, Hellmut     1678 1728 3.5 3.05 7 23 / 15 1728   1689 11
14. Dahnaci, Eol Thom     1607 1771 3.0 2.18 7 22 / 15 1721   1629 22
15. Müller, Stefan     1689 1683 3.0 3.47 7 23 / 15 1633   1677 -12
16. Aydin, Hüseyin     1664 1635 2.5 3.66 7 23 / 15 1533   1634 -30
17. Riess, Bernhard     1645 1671 2.0 3.29 7 22 / 15 1513   1610 -35
18. Kopischke, Maik     1609 1634 2.0 3.18 7 22 / 15 1476   1577 -32
19. Mahlkow, Hartmut     1602 1664 2.0 2.90 7 22 / 15 1506   1578 -24
20. Hiller, Carsten     1227 1658 0.5 0.46 7 17 / 15 1236   1228 1

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.